Düzenleme Tarihi : 27.04.2018

Türk Millî Kodlandırma Sistemi

https://www.nato.int/structur/AC/135/nmcrl/nmcrl_e/index.html 

Firmaların ilgili linke bağlantı yaparak bilgilerini girmeleri durumunda NMCRL'yi 3 ay ücretsiz kullanabileceklerdir.

 

 

1 Ocak 2002 Tarihinden itibaren TSK ihalesini kazanan firmaların ve ürünlerin kodlandırılması ücretsiz olarak yapılmaktadır. 

 

TSK/MSB ihtiyacı haricinde, yurt içi kamu kurum ve kuruluslarından, yurt dısından ihale kazanılması, yurt dısı ihalelerde kodlandırmanın ön kosul olduğu durumlarda veya NATO Kodlandırma Sistemine dâhil ülkelerin yurt dısı kaynak arsivlerine eklenmek üzere (CCR, NSPA vb.) NSN basvurusunda bulunması halinde kodlandırma işlemleri Millî Kodlandırma Bürosunun iş yoğunluğuna göre belirlenecek bir zaman içerisinde ücret karşılığı yapılabilmektedir.

 

Türk Millî  Kodlandırma Sistemi

Türkiye’deki Millî kodlandırma ve kataloglandırma faaliyetleri MSB.Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Türk Millî Kodlandırma Bürosu (MKB) tarafından, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları Kodlandırma Büroları (KKB) ile koordineli olarak yürütülmektedir. Millî Kodlandırma Sisteminin temelini NATO Kodlandırma Sistemi (NKS) oluşturmaktadır. 

 

NKS esaslarına uygun olarak tesis edilen ve yürütülen Millî Kodlandırma Sistemi, TSK lojistik sisteminin vazgeçilmez bir unsurudur. MSB tarafından yayınlanan yönerge gereğince Türk Silâhlı Kuvvetlerine malzeme sağlayan  firmaların MKB’ye müracaat ederek, firmalarının ve ürünlerinin kodlandırılmasını sağlamaları gerekmektedir. 

 

Kodlandırma, TSK Lojistik Sisteminin işleyişine katkı sağlamasının yanısıra, kodlandırılan firma ve ürünlerin NSPA (NATO Destek ve Tedarik Ajansı-NATO Supply And Procurement Agency) Kaynak Arşivi, SAM(Ödül Yönetim Sistemi-The System For Award Management ) ve DUNS (Bilgi Numaralandırma Sistemi-Data Universal Numbering System ) veri tabanlarına dâhil edilmesi suretiyle, Türkiye’nin uluslar arası ihalelerden pay alma imkânı sağlayarak ulusal çıkarlara hizmet etmektedir.

 

Uluslar arası pazarlarda iş yapmak için kaliteli ürün yapmak esas olmakla birlikte uluslar arası standartlara ve kurallara uymak ayrıca önemlidir.   

 

NATO Kodlandırma Sistemi Nedir?

NATO Kodlandırma Sistemi (NKS), önceleri sadece tüm NATO ülkeleri silâhlı kuvvetlerinin ikmal sistemi içinde, bugün ise NATO üyesi olmayan ülkeleri de kapsayacak şekilde, gerek askerî, gerekse sivil kuruluşlara ait her çeşit ve sınıf ikmal maddesini tek bir sistemle aynı şekilde sınıflandırma, tanımlama ve NATO Stok Numarası (NSN) tahsis işlemini uygulayarak, her bir ikmal maddesini tüm kullanıcı kuruluşları kapsayan tek bir isim ve tek bir stok numarası altında toplama ve ikmal işlemlerinin tümünde ortak bir dil ve terim birliği sağlama işlemidir.


Okunma Sayısı : 17127