Hüseyin ATAMAN

22.10.1960 - 05.01.1961
English

1900'de Yanya'da doğdu. İlk ve orta öğreniminden sonra 1 Şubat 1916'da İstanbul Talimgâhına gönderildi, 1918'e kadar Birinci Dünya Savaşı'na katıldı. Haziran 1920'de iki ay süre ile Trakya Harekâtına iştirak etti. 22 Aralık 1920'de Anadolu'ya geçti. İstiklâl Harbi'ne katılarak, II. İnönü, Sakarya, Büyük Taarruz Meydan Muharebelerinde bulundu. 1926-1929 yılları arasında Harp Akademisinde öğrenim gördü. 30 Ağustos 1929'da yüzbaşı rütbesiyle Genelkurmay 3'üncü Şubede ve 33'üncü Tümen Topçu Alayı Batarya Kumandanlığında görevlendirildi. 30 Ağustos 1935'de Binbaşı, 1941'de Yarbay, 1944'te Albay 1950'de Tuğgeneralliğe terfi ederek, Kara Kuvvetleri Harekat Başkanlığına getirildi. 1952'de 33'üncü Tümen Komutanlığına tayin edildi. 1953'de Tümgeneralliğe terfi ederek, I'inci Ordu Kurmay Başkanlığına, 1955'de 10'uncu Tümen Komutanlığına görevlendirildi. 1956'da Korgeneralliğe terfi ederek, 1959 yılına kadar 13'üncü Kolordu Kumandanlığı, Genelkurmay Lojistik Başkanlığı ve 5'inci Kolordu Kumandanlığı görevlerinde bulundu.

1960'da harp Akademileri Kumandanı iken emekli oldu. 22 Ekim 1960'ta I. GÜRSEL Hükümetinde Milli Müdafaa Bakanlığına getirildi. 6 Ocak 1961'de Kurucu Meclis Üyesi oldu. 1961 Genel Seçimlerinde Millet Partisinden Ankara Milletvekili seçildi. 13. Dönemde de MP'den İstanbul Milletvekili seçildi. ÜRGÜPLÜ Hükümetinde Devlet Bakanlığı görevini yürüttü.

10 Şubat 1975'te vefat etti.