Düzenleme Tarihi : 17.05.2018

Alo İhbar ve Şikayet Hattı

1. Millî Savunma Bakanlığınca; Bakanlık merkez ve taşra teşkilâtı ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin muhtelif birimlerince yürütülen faaliyetlerden, mevcut mevzuata aykırı şekilde icra edildiği değerlendirilenlerin, yetkili mercilere ulaştırılması maksadıyla, Millî Savunma Bakanlığı Teftiş Dairesi Başkanlığının bünyesinde “Alo İhbar ve Şikâyet Hattı” tesis edilmiştir.
 
2. 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun gereğince; Millî Savunma Bakanlığı merkez ve taşra teşkilâtı ile ilgili ihbar veya şikâyet başvuruları aşağıda belirtilen örneğe uygun şekilde ve yazılı olarak yapılacaktır. Bu dilekçede; dilekçe sahibinin adı, soyadı ve imzası ile iş veya ikametgâh adreslerinin bulunması zorunludur.
 
3. 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun gereğince yapılan değerlendirme sonucunda, şikâyetçinin adı, soyadı, iş veya ikametgâh adresi doğrulanmadığı takdirde, söz konusu ihbar veya şikâyete herhangi bir işlem yapılmayacaktır.  
 
4. Alo İhbar ve Şikâyet Hattı, sadece ihbar ve şikâyetlere işlem yapılması amacıyla tesis edildiğinden, Millî Savunma Bakanlığının resmî evrak yolu değildir. Bu kapsamda, Alo İhbar ve Şikâyet Hattına gönderilen, içeriği yukarıda belirtilen kapsamdan farklı ve reklâm içeren belgeler işleme alınmayacaktır.
 
5.  Alo İhbar ve Şikâyet Hattına yapılacak her türlü ihbar veya şikâyet, 0 312 425 11 54 (PTT)  numaralı telefonlara bildirilecek veya 0 312 419 97 57 numaralı belgegeçere gönderilecektir.
 
6.  Yazılı olarak hazırlanan ihbar veya şikâyet dilekçelerinin, değerlendirmeye tâbi tutulabilmesi için 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun’da belirtilen şartlara haiz olarak, aşağıda belirtilen adrese gönderilmesi önem arz etmektedir.

 

 

 

Millî Savunma Bakanlığı
Teftiş Dairesi Başkanlığı
06100 Bakanlıklar / Ankara

 

 

Örnek forma ulaşmak için tıklayınız.

 

 


Okunma Sayısı : 79641