Düzenleme Tarihi : 18.04.2017

Katılımcılar

Eğitim hizmetlerinden; Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, kamu kurum/kuruluşları, üniversiteler, TSK’ya hizmette bulunan vakıf ve dernekler ile savunma sanayi firmalarında görevli personel yararlanabilir.

 

Katılımcı bilgilerinin resmi yazı/e-ileti yoluyla SATEM'e bildirilmiş olması gerekmektedir. Aksi takdirde katılımcılar için “Eğitim Katılım Belgesi” düzenlenmeyecektir.

 

Ankara dışından eğitime katılacak personele kalacak yer ayarlaması SATEM tarafından yapılmamaktadır. Katılımcılar kalacakları yeri kendileri organize edeceklerdir.

 

Katılımcılar, eğitimde bulundukları sürece, birliğinde/kurumunda sahip olduğu tüm özlük haklarını yine kendi birliğinden/kurumundan alır. 

 

Eğitimlerin yapıldığı kışlaya cep telefonu, kaydedici cihaz, dizüstü bilgisayar, silah vb. ile girilmesine müsaade edilmemektedir. Katılımcıların söz konusu malzemeleri, kışlaya girmeden önce nizamiyeye teslim etmeleri gerekmektedir.

 


Okunma Sayısı : 4609