Düzenleme Tarihi : 23.02.2017

Muayene Faaliyetleri

Türk Silâhlı Kuvvetleri için tedarik edilen her türlü mal ve hizmetin muayene faaliyetleri, ilgili sözleşmesi ve/veya atıfta bulunulan ilgili Yönergelerine uygun olarak yürütülmektedir. 

 MSY.:331-1(C) TSK Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri Yönergesi

 (MSY: 331-3) Türk Silâhlı Kuvvetleri Hizmet Alımları, Muayene ve Kabul İşlemleri Yönergesi  

 MSY.:331-2(C) TSK Akaryakıt ve Madeni Yağ Muayene Yönergesi

MSB Kalite Yönetim Dairesi; Karargâh (ANKARA) ve altı (6) Kalite Yönetim Bölge Başkanlığı olarak teşkil edilmiştir. Kalite Yönetim Bölge Başkanlıkları; Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Erzurum ve Diyarbakır illerinde konuşlandırılmıştır. Klt.Ynt.Blg.Bşk.lıklarının Sorumluluk Sahaları’na buradan ulaşabilirsiniz. 


Okunma Sayısı : 6369