Düzenleme Tarihi : 19.04.2016

Vizyonumuz


  • MSB’nın belirlediği ilkeler doğrultusunda, her türlü ilaç ve pansuman malzemesi gereksinimlerini zamana, miktara ve niteliğe uygun olarak optimum maliyet düzeyinde karşılamak.
     
  • İlaç endüstrisindeki teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek ilerleyen teknoloji ve günün şartlarına göre TSK’nin ihtiyacı olan ilaç ve tıbbî malzemelerin araştırma ve geliştirme çalışmalarını yapmak. 
     
  • Gelişen dünya GLP ve GMP kurallarına uygun üretim yapmak ve konuyla ilgili olarak T.C. Sağlık Bakanlığı ile koordineli çalışmak.
     
  • Personelini üst seviyede motive ederek yaygın katılım ve sorumluluk anlayışı ile paylaşmayı bilen, sürekli olarak mükemmeli arayan, daima gelişmeye açık örnek bir fabrika yapısı oluşturmak.

 


Okunma Sayısı : 1596