Düzenleme Tarihi : 20.02.2015

Resmi İstatistikler

1. Kurum ve kuruluşların Resmî İstatistik Programı kapsamında derlediği, işlediği ve yayımladığı veriler Resmî İstatistikleri oluşturmaktadır.

2. 2006 yılından beri Resmî İstatistik Programı’nın hazırlanmasına, uygulanmasına resmî istatistik ihtiyaçlarının tespit edilmesine ve değerlendirilmesine, ayrıca ileriye yönelik görüş ve önerileri kapsayan çalışmalar yapmak üzere Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarının da üyesi olduğu İstatistik Konseyi oluşturulmuştur.

3. Resmî İstatistik Programı sayesinde sorumlu kurum ve kuruluşlar tarafından ihtiyaç duyulan istatistiklerin üretilmesi sağlanmış, istatistiklere erişim kolaylaşmış ve istatistiklerin kullanılması yaygınlaştırılmıştır.

4. Resmî İstatistik Programı, istatistiklerdeki mükerrerlikleri ve farklı veri üretimini önleyerek güncel, güvenilir, zamanlı, şeffaf, tarafsız ve sadece tek bir resmî istatistik üretilmesini sağlamıştır.

5. 2007-2011 yıllarını kapsayan birinci beş yıllık Resmî İstatistik Programı sayesinde, istatistik bilinci artırılarak, üretim ve dağıtımında programlı bir döneme geçilmiştir. Söz konusu Program ve Programın tamamlayan parçası olan Ulusal Veri Yayımlama Takvimi (UVYT), Program kapsamında yer alan tüm kurum ve kuruluşların yayımlayacakları bülten/verilerin ne zaman yayımlanacağını görmek ve istatistiklere erişmek için kullanılmaktadır. UVYT’ye aşağıda yer alan bağlantı noktası sayesinde erişilebilecektir.

Ulusal Veri Yayımlama Takvimi


Okunma Sayısı : 26045