Düzenleme Tarihi : 12.12.2016

Cebeci Şehitliği Defnedilenler

CEBECİ ASKERİ ŞEHİTLİĞİNE KİMLER DEFNEDİLİR?

Şehitliğe; Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığına mensup asker ve sivil kişilerden aşağıda belirtilen durumlarda olanlar defnedilir.

 • Harpte fiilen ateş altında ölenler, ya da tedavi sırasında ölenler,
 • İç güvenlik görevlerinde ölenler, ya da yaralanıp tedavi sırasında ölenler,
 • Eğitim, atış, tatbikat, manevra gibi görevlerde ölenler, ya da tedavi sırasında ölenler,
 • Kaçakçılığın takibinde fiilen çatışma sırasında ölenler, ya da tedavi sırasında ölenler,
 • Hudut emniyet hizmetlerinde iken silahlı çatışmada ölenler, ya da tedavi sırasında ölenler,
 • Ailesi arzu ettiği takdirde, ölen Milli Savunma Bakanları, Orgeneraller ve Oramiraller,
 • TSK mensubu olmaları gerekçesi ile terör eylemlerine muhatap olarak ölenler,
 • Herhangi bir askeri tesis, kışla ve binanın doğal afetlere maruz kalması ile ölenler,
 • Vazifeli olarak askeri uçak, helikopter, gemi ve denizaltının herhangi bir sebeple düşmesi, batması, infilak etmesi sonucu bu vasıtalarda ölenler,
 • Yurtdışında sürekli görev veya geçici görevle bulunan TSK personelinden; maruz kaldıkları tehdiş veya uğradıkları suikast sonucu ölenler ile yabancı ülkelerde veya uluslararası sahalarda yapılan eğitim, tatbikat, manevra veya harekat sırasında bu görevlerin başlangıcından bitimine kadar süre içinde ölenler.


   

ŞEHİTLİĞE DEFİN İÇİN MÜRACAAT

Şehitliğe gömülme işlemi için; Şehit ailesi ve yakınları, Ankara'da MSB Personel Dairesi Başkanlığı'na, diğer il ve ilçelerde Garnizon Komutanlıklarına dilekçe ile başvururlar. Bu dilekçeye, ölen şahsın, Şehitlik Yönergesine uygunluğunu belirtir belgelerinin veya noter tasdikli suretlerinin müracaatçı tarafından eklenmesi gerekmektedir. Bu belgelerin eklenmediği dilekçeler işleme konulmaz. Dilekçe incelenir, şartlar uygunsa şehitliğe gömülmesine izin verilir.

Bu izin;

İç şehitliklerde: İl ve ilçelerde Garnizon Komutanlıklarınca; Ankara'da Milli Savunma Bakanlığı Personel Başkanlığınca,

Dış şehitliklerde: Büyükelçilik ve Konsolosluklarca verilir.

Şehitler, rütbelerine bakılmaksızın, ada, parsel ve sıra numarasına göre gömülürler. Şehit ailelerinin buna aykırı düşen istekleri dikkate alınmaz. Bir ada veya parsel bitmeden, diğer ada veya parsele geçilmez.


Okunma Sayısı : 3967