Neşet AKMANDOR

16.01.1979 - 12.11.1979
English

1921'de Bolu'da doğdu. 1939'da İzmir Erkek Lisesini, 1945'te İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesini bitirdi. 28 Eylül 1945'te Devlet Su İşleri Bursa 1'inci Şubeye Kısım Şefi olarak atandı. 1947'de askerlik hizmetine başladı, 30 Ekim 1948'de terhis edildi. 2 Eylül 1949'da Devlet Su İşleri Başkanlığı Fen Heyetinde görevlendirildi. 21 Aralık 1949'da ABD'ye gönderildi. 13 Şubat 1951'de yurda dönerek görevine devam etti. 27 Şubat 1954'te DSİ Ankara Bölgesi İşletme Müdürü, 7 Şubat 1955'te Barajlar Dairesi Fen Heyeti Müdürü, 27 Haziran 1958'de Proje ve İnşaat Dairesi Başkanı olarak görevlendirildi. 1 Şubat 1959'da DSİ Genel Müdürlüğüne atandı. 25 Ağustos 1966'da Enerji ve Tabii Kaynaklar Yüksek Fen Kurulu Başkanlığına getirildi. 16 Ekim 1967'de istifa suretiyle ayrıldı. 1966-1969 yıllarında Ortadoğu Teknik Üniversitesinde öğretim üyesi olarak çalıştı. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinde doktora kurlarına katılarak 1973'te Dr. Mühendis unvan ve derecesini aldı.

5 Haziran 1977'de Cumhuriyet Halk Partisi adayı olarak Bolu Senato Üyeliğine seçildi. 14 Ocak 1979'da III. ECEVİT Hükümetinde Milli Savunma Bakanlığına getirildi. 12 Kasım 1979'da Hükümetin istifası ile görevi son buldu. 12 Eylül 1980'de Türk Silahlı Kuvvetlerinin ülke yönetimine el koymasıyla Senatodaki üyeliği sona erdi.

Halen özel sektörde bir şirketin yöneticisi olarak çalışmaktadır.