Adnan MENDERES

09.12.1955 - 28.07.1957
Vekaleten
English

1899'da Aydın'ın Koçarlı ilçesi Çakırbeyli köyünde doğdu. İlk ve orta öğrenimini İzmir İttihat ve Terakki İdadisi ve Kızılçullu Amerikan Kolejinde yaptı. Kolej son sınıf öğrencisi iken 4 Aralık 1916'da askere alındı, 15 Aralık 1917'de Zabit Vekili (Asteğmen) rütbesine yükseltildi, 30 Ekimde terhis oldu.

İstiklal Savaşında 6 Ekim 1920'de yeniden askere alınarak Aydın Askerlik Şubesinde görevlendirildi. 1 Eylül 1921'de Şube İnzibat Subaylığına atandı. 1 Mart 1922'de Menderes Bölgesi Komutan Yaveri oldu. Zaferden sonra 1 Eylül 1922'de Teğmenliğe yükseltildi. 1'inci Kolordu II. Şube, İstihbarat Şubesi ve İzmir Sansüründe hizmette bulundu. 1 Ağustos 1923'te terhis edildi.

12 Ağustos 1930'da İstanbul'da Ali Fethi Bey'in Başkanlığında kurulan Serbest Cumhuriyet Fırkasında politikaya girerek partinin Aydın örgütünü kurdu ve İl Başkanı oldu. Partinin kendini kapatması üzerine siyasi yaşamını CHP'de sürdürdü. CHP Aydın İl Başkanlığına seçildi.

IV. Dönem seçimlerinde Aydın Milletvekilliğine seçildi. Bu arada Ankara Hukuk Fakültesinde öğrenim görerek 1935 yılında mezun oldu. V, VI ve VII. Dönemlerde yine CHP adayı olarak Aydın'dan Milletvekili seçildi. 25 Eylül 1945'te CHP'den ihraç edildi. 7 Aralık 1945'te Demokrat Partinin kurucuları arasında yer aldı.

VIII. Dönemde DP adayı olarak Kütahya'dan Milletvekili seçildi. IX. Dönemde İstanbul Milletvekili seçilerek 22 Mayıs 1950'de I, 9 Mart 1951'de II. MENDERES Hükümetlerini kurdu.

X. Dönemde yeniden İstanbul Milletvekili seçildi. 17 mayıs 1954'te III. MENDERES Hükümetini kurdu. 9 Aralık 1955'te Kabinesini yenilemek suretiyle, görevini dönem sonuna kadar sürdürdü. 28 Temmuz 1957'ye kadar Başbakanlıkla birlikte Milli Müdafaa Bakanlığına da vekalet etti. XI. Dönemde tekrar İstanbul Milletvekili oldu. Beşinci kez Bakanlar Kurulunu kurmaya memur edildi.

27 Mayıs 1960'ta Türk Silahlı Kuvvetlerinin ülke yönetimine el koymasıyla tutuklanarak Yassıada'ya götürüldü. Yüksek Adalet Divanında, Anayasayı ihlâl ve çeşitli suçlardan dolayı yapılan yargılama sonunda ölüm cezasına çarptırıldı.

17 Eylül 1961'de ölüm cezası Yassıada'da idam şeklinde yerine getirildi.

TBMM tarafından Adnan MENDERES’in mezarının nakli hususunda 3374 sayılı “Eski Başbakanlardan Adnan MENDERES ve Eski Bakanlardan Fatin Rüştü ZORLU ile Hasan POLATKAN’ın İmralı’da bulunan mezarlarının nakli ile isimlerinin bazı tesislere verilmesi hakkında Kanun” çıkarılmıştır.

Daha sonra 3374 sayılı Kanunun adı ile 1 nci maddesinin değiştirilmesine dair 11 NİSAN 1990 tarih ve 3623 sayılı Kanun uyarınca 3374 sayılı Kanunun adı “ 12 HAZİRAN 1960 tarih ve 1 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca kurulan Yüksek Adalet Divanınca Türk Ceza Kanununun 146 ncı maddesine göre mahkum edilenlerin hukuken itibarlarının iadesine ve Eski Başbakanlardan Adnan MENDERES ve Eski Bakanlardan Fatin Rüştü ZORLU ile Hasan POLATKAN’ın İmralı’da bulunan mezarlarının nakli ile isimlerinin bazı tesislere verilmesi hakkında Kanun” olarak değiştirilmiş ve itibar iadesi yapılmıştır.

17 Eylül 1990'da naaşı Yassıada'dan alınarak Devlet töreni ile İstanbul Vatan Caddesinde yaptırılan Anıtmezarda toprağa verildi.