Düzenleme Tarihi : 24.04.2019

Arşiv Hizmetleri Şube Müdürlüğü Tarihçesi ve Vazifesi

Tarihçesi :

Ülkemizde Kurumsal Arşiv Sistemi, 1846 yılında İstanbul Babıâli’de “Hazine-i Evrak” adı altında kurulmuştur. Askerî arşivler de sistematik bir şekilde İstanbul Sultanahmet’te 1909 yılında “Askerî Evrak Mahzen Memurluğu” olarak teşkil edilmiştir.

İkinci Dünya Savaşı’na kadar faaliyetini İstanbul Sultanahmet’teki “Askerî Evrak Mahzen Şubesinde” sürdüren arşiv, aynı zamanda doğuda konuşlu birlikler için Kayseri’de “Evrak Mahzen Memurluğu” olarak teşkilatlandırılmıştır. Ayrıca, bu dönemde Eskişehir’de de Millî Savunma Bakanlığı Hesap Teftiş Arşivinin bulunduğu bilinmektedir.

İstanbul’daki arşiv 29 Haziran 1962 tarihinde Eskişehir’deki hesap teftiş arşivine intikal etmiş, ancak; yer darlığı nedeniyle Kayseri’deki arşivle birlikte 20 Kasım 1962 tarihinde Tire/İzmir’e intikalini tamamlayarak, “Genelkurmay Başkanlığı Tire Askerî Arşiv Müdürlüğü” adı altında faaliyetine devam etmiştir.

Tire arşivi, 1976 yılında Eskişehir’e intikal etmiş ve Eskişehir’deki Hesap Teftiş Arşivi ile birleştirilerek “MSB Müsteşarlığı Arşiv Müdürlüğü” adı altında 1982 yılına kadar faaliyetlerine burada devam etmiştir.

Arşiv, 1982 yılında Eskişehir’den taşınarak halen konuşlu bulunduğu kışlaya intikal etmiştir. Kışla; adını,  1964-1968 yılları arasında Harita Genel Müdürlüğü görevini yapan merhum Emekli Korgeneral Şefik ERENSÜ’den almıştır.

02 Eylül 2016 tarihinde yapılan kadro düzeltmesi ile MSB Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlanarak Arşiv Hizmetleri Şube Müdürlüğü adı altında bulunduğu kışlada faaliyetlerini yürütmektedir.

Vazifesi :

Millî Savunma Bakanlığı merkez teşkilatı ve bağlı birimlerinin kurum ve genel arşiv faaliyetlerini yürütmek.

 


Okunma Sayısı : 3322