Düzenleme Tarihi : 02.05.2019

Araştırmacıların Arşivden Yararlanması

Türk ve yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin araştırma hizmeti veren arşivlerden yararlanmasına (okuma-inceleme, evrak temini, yazılı veya görsel yayın hazırlama vb.) ilişkin usul ve esaslar, yürürlükteki arşiv mevzuatı dâhilinde aşağıda belirtilmiştir.

Arşivden Yararlanmaya İlişkin Yasal Mevzuat

- 31 Ocak 2002 tarihli ve 89/14269 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı için tıklayınız.
- 04 Nisan 1989 tarih ve 88/12839 sayılı Bakanlar Kurulu Talimatı için tıklayınız.

Arşivden Yararlanma İçin Müracaat Formu ve Taahhütname Örneği

Arşivden yararlanmak için müracaat formu ve taahhütname örneğini görüntülemek için tıklayınız

 

Arşivden Yararlanma Esasları / Şartları

 

          Kimler Yararlanabilir?

Bilimsel araştırma ve inceleme yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar ve bunların vekilleri ile Türkiye’ye yasal yollardan girmiş yabancılar ve bunların vekilleri yararlanabilir.

 

          Araştırmacılardan İstenen Belgeler

- Araştırma konusu ve amacını açıkça belirten dilekçe,

- Müracaat Formu ve Taahhütname,

- Bir  adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş),

- Nüfus cüzdanı (yabancılar için pasaport ve kimlik),

- Vekil ise vekâletname ile birlikte doğrudan araştırma ve inceleme yapacağı ilgili arşive veya arşivlerin bağlı olduğu makama (Arşiv Hizmetleri Şube Müdürlüğü için MSB Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne) bizzat ve posta yolu ile müracaatta bulunulur.

Sadece katolog taraması yapacak olan araştırmacılar bu konudaki isteğini belirtir dilekçe ile ilgili arşivin bağlı olduğu makama (Arşiv Hizmetleri Şube Müdürlüğü için MSB Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne) başvururlar.

Yurt dışında Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilik veya başkonsolosluklarına da müracaat edilebilir. Bu temsilcilikler, yapılan müracaatı Dışişleri Bakanlığı vasıtasıyla araştırmanın yapılacağı arşivin bağlı olduğu makama gönderirler

      

Araştırmacıların;

-  Tasnifi tamamlanmamış veya en son işlem tarihi üzerinden otuz yıl geçmemiş arşiv malzemesi ile yararlanılamayacak derecede hasara uğramış arşiv belgesi üzerinde,

-  Araştırma ve inceleme talebinde bulunan kişinin on sekiz yaşından küçük olduğu veya medeni hakları kullanma ehliyetine sahip bulunmadığı durumlarda,

-   Müracaat formunda eksik veya yanlış bilgi bulunması ve müracaat için gerekli belgelerin eksik veya sahte olduğunun anlaşılması halinde araştırma ve inceleme talepleri reddedilebilir.

 

Araştırmaya Açık Fon / Galeri / Koleksiyon Bilgileri

MSB Arşiv Hizmetleri Şube Müdürlüğü envanterinde mevcut belge ve dokümanların tasnifi, hasarlı durumda olanların restorasyonu ve sayısal ortama aktarılması faaliyeti hâlihazırda devam etmektedir.

Söz konusu faaliyetlerin tamamlanmasını müteakip kurulacak komisyon marifetiyle, arşiv malzemesine yönelik yapılacak bilgi ve belge incelemesi sonucunda, araştırmaya açılacak fon / galeri / koleksiyon bilgileri belirlenerek yayımlanacaktır.


Okunma Sayısı : 6082