Düzenleme Tarihi : 19.12.2016

Araştırmacıların Arşivden Yararlanması

Arşivden Yararlanmaya İlişkin Yasal Mevzuat
 

- 31 Ocak 2002 tarihli ve 89/14269 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı için tıklayınız.
- 04 Nisan 1989 tarih ve 88/12839 sayılı Bakanlar Kurulu Talimatı için tıklayınız.

 

Arşivden Yararlanma İçin Müracaat Formu ve Taahhütname Örneği

Arşivden yararlanmak için müracaat formu ve taahhütname örneğini görüntülemek için tıklayınız

 

Arşivden Yararlanma Esasları / Şartları

 

          Kimler Yararlanabilir?

Bilimsel araştırma ve inceleme yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar ve bunların vekilleri ile Türkiye’de yasal yollardan girmiş yabancılar ve bunların vekilleri yararlanabilir.

 

          Araştırmacılardan İstenen Belgeler

- Araştırma konusu ve amacını açıkça belirten dilekçe,

- Müracaat Formu ve Taahhütname,

- Bir adet fotoğraf,

- Nüfus cüzdanı (yabancılar için pasaport ve kimlik),

- Vekil ise vekâletname ile birlikte doğrudan araştırma  ve   inceleme  yapacağı  arşive  veya arşivlerin bağlı olduğu makama bizzat veya posta yolu ile müracaatta bulunulur.

- Sadece  katalog  taraması  yapacak  olan  araştırmacılar bu konudaki isteğini belirtir dilekçe ile arşivin bağlı olduğu komutanlığa başvururlar. 

 

          Başvuru Adresi

Millî Savunma Bakanlığı Arşiv Müdürlüğü, 06105 Lodumlu-Bilkent/ANKARA

 

Araştırmaya Açık Fon / Galeri / Koleksiyon Bilgileri

 Tasnif faaliyeti devam etmektedir.


Okunma Sayısı : 4717