Düzenleme Tarihi : 28.01.2019

Madalya İşlemleri

İstiklâl Madalyası Müracaatı :

30 Haziran 1994 tarihinden itibaren Askerlik Şubesi Başkanlıklarındaki Osmanlı Türkçesi ile yazılı tüm belge ve dokümanlar MSB Arşiv Hizmetleri Şube Müdürlüğüne intikal ettiğinden, gerek hak sahipleri tarafından ve gerekse hak sahiplerinin varisleri tarafından Askerlik Şubesi Başkanlıkları aracılığıyla yapacakları başvurularda, Osmanlı Türkçesi ile yazılı künye kayıtlarının araştırılması ve tercümesi MSB Arşiv Hizmetleri Şube Müdürlüğünce yapılmaktadır.

 

İstiklal Madalyasına Hak Kazananlar:

66 Sayılı İstiklâl Madalyası Kanununa  30  Mayıs  1926  tarih ve 869 Sayılı Kanunla eklenen EK-4'ncü Maddesi: 15 Mayıs 1335 (1919) tarihinden 09 Eylül 1338 (1922) tarihine kadar Millî Orduda vazife alan askerlerden terhis suretiyle ordudan ayrılanlar ile şehit olan veya vefat edenlere İstiklâl Madalyası verileceği hükmünü amirdir. Bu hizmetlerin Türk Silahlı Kuvvetleri arşiv kayıtları ile diğer resmî kayıtlardan belgelenmesi gerekmektedir.

 

İstiklâl Madalyası Alamayacak Olanlar:

İstiklâl Madalyası Kanununda yazılı Medeni Haklardan Mahrum Etme, cinayetten mahkumiyet, casusluk yapmak, ordudan firar etmek, izin ve hava değişimi tecavüzünde bulunmak, ordudan tard ve ihraç edilenlere ve askerliğinin bir kısmı sayılmayanlara madalya verilmez ve inha belgesi düzenlenmez.

Kütük kayıtlarında bu tarihler arasında firar, sevk esnasında firar ve 15 günden fazla izin-hava değişimi tecavüzü kaydı ve suçu olanlara (suçunu affeden kanun olsa dahi) madalya verilmez ve inha belgesi tanzim edilmez. İstiklâl Savaşı’na sivil olarak katılmış; milis, kuvayı milliyeci, PTT memurları vb. Millî Kahramanların, 66 Sayılı İstiklâl Madalyası Kanuna göre 01 Kasım 1926 tarihine kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne müracaatla İstiklâl Madalyasını almış olmaları gerektiğinden, 977 Sayılı 29 Teşrini Sani 1336 tarih ve 66 Sayılı İstiklâl Madalyası Kanununa müzeyyel (ekli) kanun gereğince bu tarihten sonra müracaat edenlere İstiklâl Madalyası verilmez ve inha belgesi tanzim edilmez.

İstiklâl Savaşı süresinin 15 Mayıs 1335 (1919) ile 09 Eylül 1338 (1922) tamamını esarette geçirenlere, Millî Ordu ile herhangi bir ilişkisi olmadığından madalya verilmez ve inha belgesi tanzim edilmez.

 

İstiklâl Madalyası İnha Belgesi :

Bugüne kadar İstiklâl Madalyası almamış olup da, varislerince İstiklâl Madalyası talebinde bulunanlara (torunları hariç) kaydı istenilen şahsa ait "Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği" eklenerek Askerlik Şubesi Başkanlıklarınca MSB Arşiv Hizmetleri Şube Müdürlüğünden künye kaydı ile inha belgesi düzenlenmesi istenir.

MSB Arşiv Hizmetleri Şube Müdürlüğünce iki nüsha olarak tanzim edilen inha belgesinin bir nüshası; talep eden Askerlik Şubesi Başkanlığına gönderilir. Diğer nüshası da Arşiv Hizmetleri Şube Müdürlüğündeki dosyasında muhafaza edilir.

 

İnha Belgesinin Tanzimine Esas Olan Belgeler :

Talep yazısı,

Mükellefe ait Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği, Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği bulunmayan (sel, yangın, vb. sebeplerden dolayı) şahıslar için Veraset İlâmı veya Nüfus Tespit İlamı.

 

İnha Belgesinin Tanzim Edileceği Makamlar :

Erbaş ve erler için MSB Arşiv Hizmetleri Şube Müdürlüğü (Bilkent-Ankara),

K.K.K.lığı personeli (Sb./Asb.) için Kara Kuvvetleri Personel İşlem Dairesi Başkanlığı (Yücetepe/Ankara),

Dz.K.K.lığı personeli (Sb./Asb.) için Deniz Kuvvetleri Genel Arşiv Müdürlüğü (Lalahan/Ankara) ve Deniz Müzesi Komutanlığı (Beşiktaş-İstanbul),

Hv.K.K.lığı personeli (Sb./Asb.) için Hava Kuvvetleri Komutanlığı Arşiv Şube Müdürlüğü (3’üncü Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı içerisinde konuşlu) (Etimesgut/Ankara),

J.Gn.K.lığı personeli (Sb./Asb.) için Jandarma Genel Komutanlığı Genel Arşiv Müdürlüğü (Güvercinlik/Ankara).

 

Maaş ve Sosyal Haklar :

İstiklâl Madalyası sahibi gazi hayatta bulunduğu süre içinde 20 Şubat 1968 tarih ve 1005 Sayılı Kanuna göre devletten şeref aylığı almakta ve bazı sosyal haklardan (tedavi imkanı, seyahat için özel kart vb.) istifade etme hakkına sahiptirler. Gazinin vefatı halinde sağ dul eşleri hariç diğer varisleri maaş ve sosyal haklardan istifade edemezler.

04.08.1999 tarih ve 4432 Sayılı Kanun gereğince İstiklâl, Kore ve Kıbrıs Barış Harekâtı’na katılan gazilerin şeref aylıklarının % 75 oranında dul eşlerine yansıtılmasını öngören maaş işlemleri Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca yürütülür.

 

Diğer Madalya İşlemleri :

Çanakkale Madalyası: Çanakkale Savaşı’na katılanlara şeref madalyası verilmesine dair kanun bulunmadığından, Çanakkale Şeref Madalyası verilmemektedir.

Kore Madalyası: Kore Savaşı’na katılan Türk vatandaşlarına, Güney Kore Cumhuriyeti ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğince bir defaya mahsus şeref madalyası verilmiştir. Bu madalya Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından verilen bir madalya olmadığından temini ve basımı mümkün değildir. Ancak, Kore gazisi olduğunu belgelemek şartı (OBİM No., Gazi Kimlik Kartı vb.) ve askerlik şubesi başkanlığında madalyanın mevcut olması durumunda bir defaya mahsus olarak Kore Madalyası ücretsiz verilmektedir.

Kıbrıs Madalyası: Kıbrıs Barış Harekatı’na katılıp, üstün hizmet ve fedakarlığı geçenlere ilgili birlik komutanlığınca Kıbrıs Madalyası verilmiştir. TSK Savaş Takdirnamesi ve Madalya Nişan Yönetmeliği’ne göre Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan gazilere madalya verilmesi mümkün görülmemektedir.

 

 


Okunma Sayısı : 9470