Düzenleme Tarihi : 16.04.2019

Askerlik Kayıtları Araştırması

Kamu Kurum ve Kuruluşlar ile şahsın kendisi veya vekili; 1'inci derece yakınlarının askerlik safahatını araştırmak, askerlik borçlanması, şehit dul, yetim maaşı ve İstiklâl Madalyası almaya esas evrakın düzenlenmesi maksadıyla Askerlik Şubesi Başkanlıkları kanalı ile MSB Arşiv Hizmetleri Şube Müdürlüğüne başvuruda bulunabilmektedir.

MSB Arşiv Hizmetleri Şube Müdürlüğü envanterinde mevcut Osmanlı Türkçesi ile yazılı kayıtlar 1853-1928 yılları arasındaki dönemi (1853 Kırım Harbi, 1877-78 Osmanlı-Rus Harbi, 1897 Osmanlı-Yunan Harbi, 1911 Trablusgarp Savaşı, 1912-13 Balkan Savaşları, 1914-18 Birinci Dünya Savaşı ve 1919-1922 İstiklal Savaşı) kapsadığıdan, söz konusu dönemde askerlik yükümlülüğü altında iken;

- Muharebede vurularak şehit olanların,

- Hava ve sefer koşullarından kaynaklanan bir nedenle hastalanarak veya bulaşıcı bir hastalık nedeni ile vefat edenlerin,

- Muharebe esnasında kaybolanların birinci dereceden dul ve yetimlerine (anne, baba, eş ve çocuklarına) maaş bağlanmasına ilişkin işlemler Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.  Ancak maaş işlemleri için gerekli olan Künye ve  Zayiat Kayıt Belgeleri, Askerlik Şubesi Başkanlıkları kanalıyla yapılacak müracaata istinaden MSB Arşiv Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenmektedir.

 

MSB Arşiv Hizmetleri Şube Müdürlüğündeki kayıtlarda askerlik yükümlülüğü altında iken çeşitli nedenler ile vefat edenlerin veya şehit olanların defnedildiği yerler (mezar yerleri) hakkında bilgi ve belge bulunmamaktadır.

Yukarıda belirtilen hususlar kapsamında; askerlik kayıtlarının araştırılmasına ilişkin Askerlik Şubesi Başkanlıkları kanalıyla yapılacak başvurularda kullanılacak dilekçe örneğine ve dilekçeye eklenecek müracaat belgelerine ulaşmak için tıklayınız. 


Okunma Sayısı : 12333