Düzenleme Tarihi : 19.12.2016

Arşiv Müdürlüğü Tarihçesi

Ülkemizde Kurumsal Arşiv Sistemi, 1846 yılında İstanbul Babıâli’de “Hazine-i Evrak” adı altında kurulmuştur. Askerî arşivler de sistematik bir şekilde İstanbul Sultanahmet’te 1909 yılında “Askerî Evrak Mahzen Memurluğu” olarak teşkil edilmiştir.

İkinci Dünya Savaşı’na kadar faaliyetini İstanbul Sultanahmet’teki “Askerî Evrak Mahzen Şubesinde” sürdüren arşiv, aynı zamanda doğuda konuşlu birlikler için Kayseri’de “Evrak Mahzen Memurluğu” olarak teşkilatlandırılmıştır.

İstanbul ve Kayseri’de bulunan askerî arşivler, 1962 yılında İzmir Tire’de “Genelkurmay Başkanlığı Tire Askerî Arşiv Müdürlüğü” adı altında birleştirilmiştir.

Tire arşivi, 1976 yılında Eskişehir’e intikal etmiş ve Eskişehir’deki Hesap Teftiş Arşivi ile birleştirilerek “MSB Müsteşarlığı Arşiv Müdürlüğü” adı altında faaliyetlerine devam etmiştir.

Arşiv Müdürlüğü, 1982 yılında Eskişehir’den halen konuşlu bulunduğu kışlaya intikal etmiştir. Kışla; adını, 1964-1968 yılları arasında Harita Genel Müdürlüğü görevini yapan merhum Emekli Korgeneral Şefik ERENSÜ’den almıştır.

Vazifesi

Genelkurmay Başkanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı karargâhları ve bağlıları ile asker hastanelerinin, askerî mahkemelerin ve askerî savcılıkların evrakının genel arşiv hizmet ve faaliyetlerini yürütmektir.

Bu kapsamda, söz konusu birimlerde 15 yıldan sonra Arşiv Yönergesi gereği saklanması gereken evrak ve dokümanlar Arşiv Müdürlüğüne gönderilir. 

 


Okunma Sayısı : 2729