Düzenleme Tarihi : 19.12.2016

1'inci Dünya ve İstiklal Harbi Şehit İşlemleri

Maaş işlemleri Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından yapılmaktadır. MSB Arşiv Müdürlüğünün kayıtları 1850-1928 yılları arasını kapsadığından söz konusu dönemde askerlik yükümlülüğü  altında iken ;

  • Muharebede vurularak şehit olanların,
  • Hava ve sefer koşullarından kaynaklanan bir nedenle hastalanarak veya bulaşıcı bir hastalık nedeni ile vefat edenlerin,
  • Muharebe esnasında kaybolanların birinci dereceden dul ve yetimlerine (anne, baba, eş ve çocuklarına) maaş bağlanmaktadır. Ancak "Şehit ve Gazi Maaşı" işlemleri için gerekli olan Künye ve Zayiat Kayıt Belgeleri Askerlik Şubeleri üzerinden yapılan müracaatla MSB Arşiv Müdürlüğü tarafından düzenlenmektedir.

Şehit-Gazi Dul ve Yetim Maaşı İşleminde kullanılmak üzere Künye ve Zayiat kaydının çıkartılması için Yerli veya Yabancı Askerlik Şubesi Başkanlıklarına yapacakları müracaatlarda müracaatçıların dilekçelerine eklemeleri gereken bilgi ve belgeler şunlardır: 


Okunma Sayısı : 6970