• Ana Sayfa
  • Bakanlık
  • Hizmetler
  • İnsan Kaynakları
  • Askeralma
  • Atatürk Köşesi
  • E-Posta
  • En
Düzenleme Tarihi : 02.11.2015

Sevk Tehiri İşlemleri

1. 1111 SAYILI ASKERLİK KANUNU’NUN 36’NCI MADDESİ KAPSAMINDAKİ SEVK TEHİR İŞLEMLERİ

          a. 111-36’ncı madde kapsamında; lisans mezunlarının mezuniyet tarihinden itibaren 2 yıl, yüksek lisans mezunlarının mezuniyet tarihinden itibaren 1 yıl, yurt dışı lisans/yüksek lisans mezunlarının ise mezuniyet tarihinden itibaren denklik işlemlerinin tamamlanabilmesi için ayrıca 1 yıl sevk tehiri hakkı bulunmaktadır.

          b. Kanunun amacı; lisans ve yüksek lisans mezunlarının bir üst seviyede öğrenim yapabilmeleri, yurt dışı yüksek öğrenim kurumu mezunlarının diploma denklik belgesi alabilmeleri için zaman tanımaktır.

          c. 5713 sayılı Kanun gereğince sevk tehiri hakkını kullanmak isteyenler, bu isteklerine ilişkin dilekçe ile bizzat en yakın askerlik şubesi başkanlığına müracaat eder. Daha sonra bu sevk tehiri hakkını kullanmaktan vazgeçenler, yine aynı şekilde askerlik şubesi başkanlığına müracaat eder. Sevk tehiri iptal edilenler, grup numaralarına göre normal sevke tabi oldukları celp döneminde askere sevk olur.

          ç. Yurt dışı yükseköğretim kurumu mezunlarına, denklik işlemleri için denklik başvuru tarihinden itibaren 1 yıl sevk tehiri hakkı verilir. Bunlardan;

                    (1) Lisans seviyesinde denkliği tanınanlara talepleri halinde, denklik onay tarihinden itibaren ayrıca 2 yıl daha sevk tehiri hakkı verilir. Bu iki sevk tehirinin toplam süresi, mezuniyet tarihinden itibaren 3 yıl sınırını geçemez.

                    (2) Yüksek lisans seviyesinde denkliği tanınanlara talepleri halinde ise, denklik onay tarihinden itibaren ayrıca 1 yıl daha sevk tehiri hakkı verilir. Bu iki sevk tehirinin toplam süresi, mezuniyet tarihinden itibaren 2 yıl sınırını geçemez.

          d. Mezuniyet tarihlerinden itibaren lisans mezunlarına verilen 2 yıllık ve yüksek lisans mezunlarına verilen 1 yıllık sevk tehiri sürelerinin bitim tarihi, yükümlülerin 35 yaşını doldurdukları yılın 31 Aralık tarihini geçemez. Diploma denklik işlemleri için verilen 1 yıllık sevk tehirinde yaş sınırı aranmaz.

          e. 5 yıl ve daha fazla süreli yüksek öğrenim kurumlarından yüksek lisans (birleştirilmiş yüksek lisans) diploması alanlara da 2 yıllık sevk tehiri verilir. Ancak, bir yükseköğrenim kurumundan mezun olduktan sonra aynı veya daha aşağı seviyede bir öğretim kurumundan mezun olanların sevkleri tehir edilmez.

2. 1111 SAYILI ASKERLİK KANUNU’NUN 35/E MADDESİ KAPSAMINDAKİ SEVK TEHİR İŞLEMLERİ

1111/35/E maddesi kapsamındaki sevk tehiri işlemleri, MSB Sevk Tehiri İşlemleri Yönetmeliği esaslarına göre yapılmaktadır. (Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız)

 


Okunma Sayısı : 82599

Yurtiçi/Yurtdışı Yasaklı Firmalar

AQAP Belgesi Alan Kuruluşlar

Askeri Cezaevi Yönetmeliği

Şehit Yakınları ile Malul ve Gazilere İlişkin Bilgiler

İletişim Bölümü


İLETİŞİM BİLGİLERİ

Millî Savunma Bakanlığı

Devlet Mahallesi, Yahya Galip Caddesi,

Bakanlıklar / ANKARA 06100


MSB Personel Temin D.Bşk.lığı İletişim Bilgileri

Askeralma Gn.Md.lüğü İletişim Bilgileri

Yukarı